“Книги буття українського народу” у стилістиці епохи Романтизму описують бачення українською інтелігенцією перебігу національної історії й у профетичній формі стверджують віру у відродження України як незалежної республіки (у тексті – “Речі Посполитої”) у колі слов’янських народів.

Коментарі

Коментарі відсутні...

Залишити коментар