В оповіданні Валер’ян Підмогильний реалістично відтворив складну ситуацію взаємин старої інтеліґенції й нового ладу в перші пореволюційні роки.

Коментарі

Коментарі відсутні...

Залишити коментар