Невеличка драма

  • Рік написання / публікації: 1930
  • Жанр: роман
Головними темами роману є мікросвіт людини та її оточення, національна ідентичність, проблема українізації, конфлікт між розумом та почуттям, коханням та прагматизмом. Водночас Підмогильний демонструє в романі згубний вплив міщанства на духовний світ особистості, зачіпає теми тоталітаризму, загальної механізації та відчуження особистості в механізованому, індустріальному суспільстві.

Коментарі. Рецензії. Відгуки