В посібника навчає студентів за висловлюваннями менеджерів створювати формули за допомогою алгебри логіки та нечіткої логіки. Подано опис того, як ці формули перевести в електронну форму, використовуючи програмні комплекси Excel та MatLab, що дозволяє створити електронні бази висловлювань, які прискорять процес прийняття рішень. В посібнику подано завдання для самостійного виконання, тому він може слугувати і як посібник для практичних чи лабораторних занять із застосуванням комп’ютерної техніки. Призначений для студентів вищих учбових закладів і може бути корисним для фінансистів, економістів, плановиків, менеджерів та маркетологів. Посібник базується на літературних джерелах вітчизняних, зарубіжних авторів, ресурсах Інтернету та на досвіді викладання дисципліни «Ситуаційне управління в економіці» в Державному ВНЗ «НГУ».

Коментарі

Коментарі відсутні...

Залишити коментар