Самвидав - Жанр: «навчальна література»

Скинути
 • Обкладинка Будівельне матеріалознавство
  Будівельне матеріалознавство
  У лабораторному практикумі, який призначений для студентів спеціальностей «Промислове та цивільне будівництво» й «Архітектура будівель та споруд», викладена методика і подано рекомендації з проведення досліджень будівельних і оздоблювальних матеріалів, наведені технічні вимоги на матеріали і ...
 • Обкладинка ВИЗНАЧЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИМИ РИЗИКАМИ
  ВИЗНАЧЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИМИ РИЗИКАМИ
  В посібнику подано інформацію про сучасні напрямки визначення фінансово-економічних ризиків, методи їх усунення або зменшення втрат від них. Показано, що значну роль у визначенні ризиків є експертні оцінки. В роботі застосовані методи з теорії ігор, нечітких множин, функції корисності, моделей ...
 • Обкладинка ЕЛЕКТРОННА ЕКОНОМІКА Том. 1 Криптовалюта. Big Data
  ЕЛЕКТРОННА ЕКОНОМІКА Том. 1 Криптовалюта. Big Data
  У посібнику подано інформацію про сучасний етап розвитку економіки: криптовалюти та операції з даними, що містяться в Інтернеті. Описано близько восьми найбільш популярних криптовалют, методів торгівлі, видобування (майнінг), конвертації. Подано основи поняття Big Data, принципи організації даних ...
 • Обкладинка ЕЛЕКТРОННИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
  ЕЛЕКТРОННИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
  В посібника навчає студентів за висловлюваннями менеджерів створювати формули за допомогою алгебри логіки та нечіткої логіки. Подано опис того, як ці формули перевести в електронну форму, використовуючи програмні комплекси Excel та MatLab, що дозволяє створити електронні бази висловлювань, які ...
 • Обкладинка Іммобілізовані ферменти і клітини в біотехнології
  Іммобілізовані ферменти і клітини в біотехнології
  Наведено перспективи використання іммобілізованих біологічно активних речовин і клітин в біотехнології та інших галузях промисловості. Викладено особливості одержання іммобілізованих ферментів і клітин, критерії оцінювання ефективності способів іммобілізації для порівняння їх варіантів. ...
 • Обкладинка Інженерна комп’ютерна графіка
  Інженерна комп’ютерна графіка
  Підручник призначений для отримання теоретичних і практичних навичок роботи з інженерним графічним редактором AutoCAD фірми AutoDesk, який працює під управлінням операційної системи Windows. У ньому детально описано головне вікно програми, діалогові вікна, технологію роботи з векторними графічними ...
 • Обкладинка КОРИСНІ ПРИКЛАДИ ОПТИМАЛЬНОГО ВИРІШЕННЯ РЕАЛЬНИХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗАДАЧ
  КОРИСНІ ПРИКЛАДИ ОПТИМАЛЬНОГО ВИРІШЕННЯ РЕАЛЬНИХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗАДАЧ
  В роботі подано результати багатолітньої роботи автора в напрямку розробки економіко-математичних моделей сучасних соціально-економічних систем, які дозволяють приймати найкращі рішення у збільшенні ефективності діяльності цих систем, зменшенню ризиків або зменшення втрат від них. Показано що, ...
 • Обкладинка Мікробіологія харчових виробництв. Лабораторний практикум
  Мікробіологія харчових виробництв. Лабораторний практикум
  У посібнику викладено методи мікроскопування, підготовки та стерилізації поживних середовищ, морфологічні та культуральні особливості різних груп мікроорганізмів, способи виділення чистих культур мікроорганізмів, їх кількісний облік, розглянуто методи визначення безпеки харчових продуктів за ...
 • Обкладинка НЕЙРОМЕРЕЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ ТА ФІНАНСАХ З РОЗРАХУНКАМИ НА КОМП’ЮТЕРІ
  НЕЙРОМЕРЕЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ ТА ФІНАНСАХ З РОЗРАХУНКАМИ НА КОМП’ЮТЕРІ
  Зміст відповідає освітньо-професійній програмі підготовки магістрів з напряму 051 "Економіка" спеціалізація «Економічна кібернетика» та програмі дисципліни «Нейронні мережі». У посібнику подано загальні відомості про нейронні сітки та мережі, їх структуру, методи навчання та сфери їх ...
 • Обкладинка Розрахунок будівельних конструкцій в обчислювальному комплексі SCAD
  Розрахунок будівельних конструкцій в обчислювальному комплексі SCAD
  Навчальний посібник призначений для отримання теоретичних і практичних навичок роботи з інженерним обчислювальним комплексом SCAD, який працює під управлінням операційної системи Windows. У ньому детально описано головне вікно програми, діалогові вікна, технологію роботи з формування розрахункової ...
 • Розрахунок будівельних конструкцій в обчислювальному комплексі SCAD Шмиг Роман Андрійович
 • Обкладинка Розрахунок металевих балок. Навчальний посібник.
  Розрахунок металевих балок. Навчальний посібник.
  Навчальний посібник призначений для отримання теоретичних і практичних навичок з підбору поперечного перерізу прокатних металевих балок, визначення їх несучої здатності та фактичних прогинів з використанням формул Мора. Для студентів інженерних факультетів вищих навчальних закладів III-IV рівнів ...
 • Обкладинка Термінологічний словник-довідник з будівництва та архітектури
  Термінологічний словник-довідник з будівництва та архітектури
  У термінологічному словнику-довіднику наведені найпоширеніші терміни, які фахівці з галузі будівництва та архітектури вживають у практичній діяльності. Для студентів архітектурно-будівельних факультетів вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації, магістрів, аспірантів, наукових ...
Розділ Самвидав дозволяє безкоштовно опублікувати свої власні твори на сайті Лібрук.