Зміст відповідає освітньо-професійній програмі підготовки магістрів з напряму 051 “Економіка” спеціалізація «Економічна кібернетика» та програмі дисципліни «Нейронні мережі». У посібнику подано загальні відомості про нейронні сітки та мережі, їх структуру, методи навчання та сфери їх застосування в діяльності: комерційних організацій, банків та інших фінансових структур. Велику увагу приділено поясненню можливостей прикладного пакета програм STATISTICA Neural Networks, який дозволяє реалізувати всі сучасні методи застосування нейронних сіток. У виданні також містяться завдання для самостійного виконання, тому воно може слугувати і як посібник для практичних чи лабораторних занять із застосуванням комп’ютерної техніки.

Коментарі

Коментарі відсутні...

Залишити коментар