В посібнику подано інформацію про сучасні напрямки визначення фінансово-економічних ризиків, методи їх усунення або зменшення втрат від них. Показано, що значну роль у визначенні ризиків є експертні оцінки. В роботі застосовані методи з теорії ігор, нечітких множин, функції корисності, моделей оптимального інвестування. В посібнику подано завдання для самостійного виконання, тому він може слугувати і як посібник для практичних чи лабораторних занять із застосуванням комп’ютерної техніки. Призначений для студентів вищих учбових закладів і може бути корисним для фінансистів, економістів, плановиків, менеджерів та маркетологів. Посібник базується на літературних джерелах вітчизняних, зарубіжних авторів, ресурсах Інтернету та на досвіді викладання дисципліни «Управління ризиками» в Державному ВНЗ «НГУ».

Коментарі

Коментарі відсутні...

Залишити коментар