Шкільна програма — 6 клас

Усього — 70 год. На тиждень — 2 год. Текстуальне вивчення творів — 51 год. Повторення та узагальнення — 2 год. Література рідного краю — 4 год. Позакласне читання — 4 год. Розвиток мовлення — 4 год (у межах годин на текстуальне вивчення) Виразне читання — 2 год. Резервний час — 7 год

ВСТУП

1 година
Книжка в житті людини. Творча майстерня автора від давнини до сьогодення. Зміни формату книги впродовж віків. Сучасний читач і його роль у новому «житті» твору.
Усвідомлення потреби шанобливого ставлення людей до книжки, до освіти.

ЗАГАДКОВО ПРЕКРАСНА І СЛАВНА ДАВНИНА УКРАЇНИ

6 годин

Календарно-обрядові пісні

Роль і місце пісні в житті українців. Головні календарні обряди. Народна обрядова пісня, її різновиди. Пісні літнього циклу: «У ржі на межі», «Ой бiжить, біжить мала дівчина», «Проведу я русалочки до бору» (русальні); «Заплету віночок», «Ой вінку мій, вінку», «Купайло, Купайло!» (купальські); «Маяло житечко, маяло», «Там у полі криниченька» (жниварські) – на вибір. Пісні зимового циклу: «Ой хто, хто Миколая любить», «Засівна», «Нова радість стала», «Добрий вечір тобі, пане господарю!», «Щедрик, щедрик, щедрівочка» (на вибір). Веснянки: «Ой весна, весна — днем красна», «Ой кувала зозуленька», «А в кривого танця» (на вибір).

Народні колискові пісні

«Ой ти, коте, коточок», «Ой ну, люлі, дитя, спать» Провідні мотиви, лексичні особливості колискових. Календарно-обрядові пісні рідного краю.
Прагнення відроджувати й вивчати оригінальну творчість народу. Повага до прадавніх вірувань наших предків, гордість за свій талановитий народ, любов до рідних.

Пісні літературного походження

3 години

«Ще не вмерла Україна…»

П.ЧУБИНСЬКОГО і М.ВЕРБИЦЬКОГО – національний гімн нашої держави. Легенда про дівчину-Україну, яку Господь обдарував піснею, та її зв’язок із

«Молитвою»

О. КОНИСЬКОГО й М. ЛИСЕНКА, духовним гімном України.

«Ой, у лузі червона калина похилилася»

С. ЧАРНЕЦЬКОГО і Г. ТРУХА — пісня, що стала народною. Патріотичні мотиви пісень літературного походження.
Осмислення почуття патріотизму, утвердження віри в щасливе майбутнє свого народу.

Микола ВОРОНИЙ.

2 години

«Євшан-зілля»

Коротко про письменника. Патріотичні почуття й толерантне ставлення до інших народів у поемі «Євшан-зілля». Роль слова, пісні, історії в житті будьякої людини. Краса природи рідного краю.
Усвідомлення важливості історичної пам’яті для кожної людини та приналежності до свого народу, національної свідомості, вірності Батьківщині.

Тарас ШЕВЧЕНКО.

2 години

«Думка (Тече вода в синє море)»,

«Іван Підкова»

(без вступу) Відомості про перебування поета в Петербурзі. Патріотичні мотиви творів Т. Шевченка. Зображення історичного минулого. Героїзм та відвага козаків та їхнього ватажка. Специфіка ліричних і ліро-епічних творів.
Усвідомлення того, що героїзм і мужність – ознаки лицарських чеснот українських козаків – духовний спадок нащадкам.

Володимир РУТКІВСЬКИЙ.

4 години
«Джури козака Швайки» («На козацьких островах») Твір про волелюбних, сміливих героїв, які вміють вистояти у складних ситуаціях. Незвичайні здібності козаківхарактерників. Сміливість і відвага козацьких джур Грицика та Санька. Засудження підступності, жорстокості та підлості зрадників. Тема боротьби українських козаків проти татарської орди.
Усвідомлення лицарства, сміливості, фізичної, духовної сили наших предків, потреби виховання й утвердження цих якостей у наш час.

Я І СВІТ

Леся УКРАЇНКА (Лариса Петрівна Косач).

3 години
Вірші «Мрії», «Як дитиною, бувало…», «Тиша морська» Дитинство поетеси, роль родини в її вихованні. Неповторний світ дитинства в поезіях. Образ мужньої, сильної духом дівчинки, її життєрадісний погляд на світ, вільнолюбство, впевненість, розвинена уява. Значення мистецтва в житті людини. Гармонія людини і природи.
Усвідомлення потреби плекати почуття любові до батьків, родини; формування стоїчних рис характеру (мужності, цілеспрямованості, наполегливості); прагнення до самоосвіти.

Володимир ВИННИЧЕНКО.

4 години

«Федько-халамидник»

Дитинство письменника. Художня розповідь про Федька, його життя, стосунки з однолітками. Добро і зло, благородство і підлість у творі. Щедрий на добро внутрішній світ героя. Федько як особистість.
Усвідомлення найважливіших цінностей моралі та етики, що роблять людину духовно багатою і щедрою на добро, порядність, чесність.

Станіслав ЧЕРНІЛЕВСЬКИЙ.

1 година
«Теплота родинного інтиму…», «Забула внучка в баби черевички…» Настрої та почуття, висвітлені в поезіях (любов, доброта, висока духовність). Образ рідної людини та важливість родинних цінностей.
Осмислення ролі батьківського дому в житті людини, відповідальності за власну родину.

Ірина ЖИЛЕНКО.

2 години
«Жар-Птиця», «Підкова», «Гном у буфеті» Поетичні роздуми про доброту, красу, про людське щастя і шляхи до нього, про те, що може врятувати сучасний світ.
Усвідомлення ролі почуття дружби в житті людини, уміння бачити красу навколо, цінувати доброту.

Ігор КАЛИНЕЦЬ.

1 година
«Стежечка», «Блискавка», «Веселка», «Криничка», «Дим» зі збірки «Дивосвіт» (на вибір) Талановитий український поет, автор віршів для дітей. Своєрідність форми його поезій. Персоніфіковані образи природних явищ – дивовижне й незвичайне в повсякденному житті. Гармонія людини і природи.
Усвідомлення потреби естетичного сприйняття художнього твору.

Емма АНДІЄВСЬКА.

3 години
«Казка про яян», «Говорюща риба». Сучасна українська письменниця і художниця. Її казки-притчі. Добро й любов до світу. Порушення питань моралі, дружби, сили слова. Прихований повчальний зміст творів. Принципи толерантного ставлення до інших, вірності мріям, прагнення гармонії зі світом.
Усвідомлення морально-етичних цінностей, що допомагають бачити й розуміти красу світу, гармонійно і щасливо жити в ньому.

ПРИГОДИ І РОМАНТИКА

Всеволод НЕСТАЙКО.

5 годин
«Тореадори з Васюківки» (скорочено) В. Нестайко – визнаний у світі український дитячий письменник. Пригодницький захопливий сюжет, мрія і дійсність, смішне, комічне, романтичне в його пригодницькій повісті для дітей. Образи Яви Реня та Павлуші Завгороднього. Проблеми у творі.
Усвідомлення важливості активної життєвої позиції, позитивних рис характеру; сили справжньої дружби та взаємопідтримки.

Ярослав СТЕЛЬМАХ.

3 години
«Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового озера» Коротко про письменника. Таємничі, веселі й незвичайні події в повісті, передані образним словом. Допитливість, винахідливість, кмітливість хлопчиків – головних героїв.
Усвідомлення значення романтичності, життєлюбства в житті людини.

Леся ВОРОНИНА.

4 години
«Таємне Товариство боягузів, або засіб від переляку № 9» Леся Воронина — сучасна письменниця, авторка багатьох книг для дітей. Фантастична, романтична повість про виховання гідності та мужності. Клим Джура – рятівник світу. Його друзі й вороги. Еволюція Клима від боягуза до супергероя. Роль сім’ї у формуванні життєвих переконань людини. Стосунки між різними поколіннями в родині.
Потреба формування позитивного світогляду, доброзичливого ставлення до світу та людей. Усвідомлення ролі навчання, прагнення відкривати світ і себе в ньому, самовдосконалення, самореалізації в житті кожної людини.

ГУМОРИСТИЧНІ ТВОРИ

Гумористичне й сатиричне зображення. Жанрова різноманітність гумористичних творів (анекдоти, байки, усмішки, гуморески, співомовки тощо). Роль гумору в житті українців.

Леонід ГЛІБОВ.

3 години

«Щука»,

«Муха і Бджола»,

«Жаба і Віл»

Визначний український байкар, поет. Викривальна і повчальна спрямованість байок письменника. Побудова байки.
Усвідомлення важливості самокритичного погляду для успішної життєдіяльності людини, потреби життєстверджувальних, оптимістичних настроїв, уміння тактовно реагувати на іронію, гумор.

Степан РУДАНСЬКИЙ.

2 години

«Добре торгувалось»,

«Запорожці у короля»

Співомовки С. Руданського — унікальне явище у світовому письменстві. Висміювання моральних вад, негативних рис характеру, авторська симпатія до простої людини, до її розуму, кмітливості, почуття гумору, уміння посміятися над власною безпорадністю та відстояти свою гідність.
Усвідомлення, що почуття гумору – ознака духовного здоров’я людини.

Павло ГЛАЗОВИЙ.

2 години
«Еволюція», «Найважча роль», «Заморські гості», «Похвала», «Кухлик» (2–3 — на вибір) Іронічно-пародійна, викривальна спрямованість гумористичних і сатиричних творів.
Оптимістична настанова в житті, уміння іронічно, критично, з почуттям гумору сприймати дійсність і самого себе.

ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ

4 години (упродовж року)
Ознайомлення із творами письменників-земляків.
Шанобливе ставлення до митців свого краю як до особливо обдарованих людей, співців рідної землі.

УРОК-ПІДСУМОК

2 години
Бесіда про твори, які вивчалися впродовж року й викликали найбільше зацікавлення.
Усвідомлення потреби висловлювати власну думку, захищати власну позицію.