Шкільна програма — 8 клас

Усього — 70 год. На тиждень — 2 год. Текстуальне вивчення творів — 54 год. Повторення й узагальнення — 2 год. Література рідного краю — 4 год. Позакласне читання — 4 год. Розвиток мовлення — 4 год (у межах годин на текстуальне вивчення). Резервний час — 6 год.

ВСТУП

1 година
Художня література як одна з форм духовної дiяльності людини. Функції художньої літератури. Багатозначність художнього образу. Різновиди образів (образ-персонаж, образ-символ, словесні, зорові, слухові тощо). Аналіз художнього твору.
Усвідомлення ролі краси й сили художнього слова в житті людини.

УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

6 години

Українські історичні пісні

Пісні про звитяжну боротьбу козаків із турецько-татарськими нападниками: «Зажурилась Україна», «Та, ой, як крикнув же козак Сірко» (на вибір учителя); про боротьбу проти соціального та національного гніту: «Ой Морозе, Морозенку», «Максим козак Залізняк», «Чи не той то Хміль», «За Сибіром сонце сходить» (2 твори на вибір учителя). Образи історичних осіб, лицарів-оборонців рідної землі, створені народною уявою.

Пісні Марусі ЧУРАЙ

«Засвіт встали козаченьки», «Віють вітри, віють буйні», «Ой не ходи, Грицю» Легендарна поетеса з Полтави. Трагічна історія її життя. Пісні, що стали народними. Їхня популярність, фольклорна основа, народнопоетичні образи.
Усвідомлення лицарства, сміливості, фізичної, духовної сили наших героїчних предків. Виховання і утвердження цих якостей у наш час. Розуміння того, що добра слава про обдаровану людину живе у віках.

Українські народні думи

3 години

«Маруся Богуславка»

Героїчний епос українського народу. Різновиди дум (історико-героїчні, соціально-побутові). Кобзарі та лірники – виконавці народних дум (О. Вересай, Г. Гончаренко, М. Кравченко та ін.). Сучасні виконавці: Василь та Микола Литвини, Василь Нечепа. Національна капела бандуристів України. Жанрова своєрідність, історична основа, героїчний зміст дум. Специфічність поетичної форми, ритму. Проблема вибору, душевна роздвоєність Марусі Богуславки між любов’ю до рідної землі та становищем дружини турецького вельможі («Маруся Богуславка»).
Усвідомлення того, що любов до Вітчизни – одна з найбільших людських чеснот. Прагнення до гармонії вчинків із загальнолюдськими цінностями.

СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

4 години

Тарас ШЕВЧЕНКО.

Вірші

«Думи мої, думи мої…» (1847), «Ой три шляхи широкії…», «Мені однаково, чи буду…» Життєпис поета (участь у КирилоМефодіївському братстві, арешт, перебування в казематі, заслання). Усвідомлення власної місії поета. Роздуми автора про власну долю, долю України, плинність, скороминущість життя людини на землі, про її долю.
Усвідомлення громадянської позиції людини як одного з проявів духовності.

Леся УКРАЇНКА.

4 години

«Давня весна»,

«Хотіла б я піснею стати…»,

«Давня казка»

Життя поетеси, її мужність і сила духу. Потужне ліричне начало, романтичність, волелюбність, оптимізм, мрія і дійсність як провідні мотиви її поезії. Тема гармонійного єднання людини з природою. Ідея вільної творчості, духовної свободи людини. Проблеми і мотиви: роль митця в суспільстві, служіння музі й народові, суть людського щастя, вдячності (ліро-епічна поема «Давня казка»).
Розуміння того, що сила духу – конструктивне начало в житті. Усвідомлення важливості формування й розвитку індивідуальності, неповторності творчої особистості.

Володимир СОСЮРА.

2 години
«Любіть Україну!», «Осінь» («Облітають квіти, обриває вітер…»), «Васильки» Коротко про поета. Патріотичні, інтимні, пейзажні мотиви його творів. Любов до Батьківщини як важливий складник життя людини («Любіть Україну!»). «Васильки» – зразок інтимної лірики. Щирість ліричного самовираження в поезії «Осінь» («Облітають квіти, обриває вітер…»).
Усвідомлення того, що щирість особистих почуттів — невід’ємне багатство духовного світу людини.

Володимир ПІДПАЛИЙ.

1 година
«…Бачиш: між трав зелених…», «Зимовий етюд» Ідея гуманізму, людяності, бережливого ставлення до природи. Незбагненна краса світу, патріотичні почуття, передані словом. Багатозначність і змістова глибина художніх образів («Зимовий етюд»).
Формування життєствердних настроїв. Потреба в розвитку естетичного відчуття і смаку, бережливого ставлення до природи.

Василь ГОЛОБОРОДЬКО.

2 години
«З дитинства: дощ» («Я уплетений…»), «Наша мова», «Теплі слова» Самобутня постать поета в українській літературі. Наскрізний патріотизм, філософічність, фольклорна основа його поезій, народознавчі аспекти. Оригінальність і простота висловлення глибоких почуттів, важливих думок.
Формування життєствердних, оптимістичних настроїв. Розвиток естетичного відчуття і смаку.

Із сучасної української поезії кінця ХХ – початку ХХІ ст.

(на вибір)
5 годин

В. Герасим’юк

(«Чоловічий танець»),

І. Малкович

(«З янголом на плечі», «З нічних молитов»),

А. Мойсієнко

(«Жовтень жовті жолуді»),

І. Павлюк

(«Дівчинка», «Вертатись пізно», «Асоціації»),

Г. Кирпа

(«Мій ангел такий маленький…», «Коли до вас темної ночі…») Розмаїття сучасної лірики. Глибоке бачення поетами-сучасниками проблем української мови, національної культури; прагнення зазирнути у світ душі звичайної людини, осмислити її призначення та сенс життя. Поєднання в поезіях глибинної історичності бачення світу із відчуттям сучасної присутності в ньому.
Усвідомлення потреби формування естетичного смаку, уміння відчувати й бачити красу художнього світу. Формування самостверджувальної життєвої позиції.

НАЦІОНАЛЬНА ДРАМА

4 години

Іван КАРПЕНКО-КАРИЙ

Короткі відомості про життя і творчість видатного українського драматурга. Трагікомедія

«Сто тисяч»

– класичний взірець українського «театру корифеїв». Проблема влади грошей, бездуховності людини, засліпленої прагненням до наживи. Засоби сатиричного змалювання.
Усвідомлення того, що бездуховність – прояв зла в житті людини.

З УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

5 годин

Михайло КОЦЮБИНСЬКИЙ.

«Дорогою ціною»

Коротко про письменника. Пригодницький, романтичний сюжет повісті. Вічний тип шукача правди. Проблема волі людини та можливостей її здобуття. Втеча Остапа й Соломії з кріпацької неволі – протест проти будь-якого насильства над людиною. Кохання Остапа й Соломії як центральний мотив у творі. Його непереможна сила, що рухає вчинками, поведінкою, вибором героїв. Час і вічність у повісті, символічні образи. Романтичність, мужність і сила волі української жінки Соломії.
Усвідомлення необхідності особистої свободи для гармонійного розвитку, краси глибокого почуття кохання, мужності, сили волі як рис характеру, необхідних для боротьби зі злом.

Олександр ДОВЖЕНКО.

2 години
«Ніч перед боєм» Видатний український кінорежисер і письменник. Його оповідання про один із періодів Другої світової війни. «Ніч перед боєм» – твір про героїзм, самовідданість, патріотичні почуття українців. Образи діда Платона і діда Савки. Їхній моральний урок для солдатів.
Усвідомлення важливості історичної пам’яті для кожної людини. Саможертовність, мужність і звитяга – вияв внутрішньої свободи сильної особистості.

Ніна БІЧУЯ.

5 годин
«Шпага Славка Беркути» Повість про школу й проблеми дорослішання, про роль батьків у вихованні дітей. Образи Славка Беркути, Юлька Ващука, Стефка Вуса та Лілі Теслюк. «Максимальне навантаження» як вияв моральності та відповідальності в житті. Проблема особистості в сучасному світі. Особливості композиції твору.
Осмислення важливості моральних чеснот у житті людини, дружби та підтримки батьків.

Володимир Дрозд.

2 години
«Білий кінь Шептало» Проблема свободи і неволі, особистості й натовпу, дійсності та мрії, людини в суспільстві, її знеосіблення.
Уміння зберегти власну індивідуальність у сучасному світі, залишатися людиною за будь-яких обставин.

Юрій Винничук.

4 години
«Місце для дракона» Повість-казка про сучасний світ, у якому й досі живуть «драконячі закони». Парадокс: дракон Грицько – поет і християнин. Проблематика твору: роздуми про добро і зло, вірність і зраду, доцільність самопожертви.
Усвідомлення потреби в розвитку естетичного смаку, уміння бачити красу і силу художнього слова.

УКРАЇНСЬКИЙ ГУМОР

4 години

Валентин ЧЕМЕРИС.

«Вітька + Галя, або Повість про перше кохання» Гумористична повість про життя і пригоди школярів із села Великі Чаплі: дружбу і перше кохання, вірність і перший поцілунок, дуель і перше побачення. Дитячі проблеми в дорослому житті, передані засобами гумору.
Поетизація першого почуття, виховання культури спілкування, підготовка до реалій життя.

ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ

4 години (упродовж року)
Ознайомлення із творами письменників-земляків.
Шанобливе ставлення до творчості талановитих земляків.

УРОК-ПІДСУМОК

2 години
Бесіда про твори, які вивчалися впродовж року й викликали найбільшу зацікавленість.
Усвідомлення важливості висловлення власної думки та власної позиції у процесі пізнання й вивчення.