Шкільна програма — 7 клас

Усього — 70 год. На тиждень — 2 год. Текстуальне вивчення творів — 53 год. Повторення та узагальнення — 2 год. Література рідного краю — 4 год. Позакласне читання — 4 год. Розвиток мовлення — 4 год. (у межах годин на текстуальне вивчення). Резервний час — 7 год.

ВСТУП

1 година
Художній твір як явище мистецтва, новий ірреальний світ, створений письменником. Його особливість і значення. Функції мистецтва.
Усвідомлення потреби в читанні художніх творів та ознайомленні з іншими видами мистецтва.

ІЗ ПІСЕННИХ СКАРБІВ

4 години

Суспільно-побутові пісні

«Ой на горі та женці жнуть», «Стоїть явір над водою», «Гомін, гомін по діброві», «Ой у степу криниченька» (2 пісні — на вибір учителя). Висловлювання відомих людей про українські народні пісні. Їхнє ідейнохудожнє багатство. Жанровотематичне розмаїття пісень (суспільнопобутові: козацькі, чумацькі, кріпацькі, солдатські, бурлацькі, заробітчанські тощо), їхнє ідейнохудожнє багатство. Трагізм і героїзм у козацьких і чумацьких піснях.

Коломийки

«Дозвілля молоді», «Жартівливі коломийки» — «перли розсипаного намиста». Особливість жанру і його життєвість. Побудова, ритм коломийок. Гумор і любов до життя.
Осмислення значення пісенної спадщини українців, усвідомлення важливості відродження й вивчення оригінальної творчості в наш час.

ПРО МИНУЛІ ЧАСИ

6 годин

Іван ФРАНКО.

«Захар Беркут»

Короткі відомості про митця і його багатогранну творчість. Змалювання героїчної боротьби русичів-українців проти монголо-татарських нападників. Образ тухольської громади: роль і місце кожного в суспільному житті. Лідерські якості головного героя твору. Патріотична ідея у творі.
Усвідомлення потреби виховання патріотичного почуття, поваги до батьків, вірності в дружбі й коханні як загальнолюдських морально-етичних цінностей.

Тарас ШЕВЧЕНКО.

3 години
Вірші «Мені тринадцятий минало…», «Тополя», «Як умру, то поховайте…» Життєпис поета (викуп з неволі, навчання в Петербурзькій академії мистецтв, збірка «Кобзар»). Мотив усеперемагаючого життєлюбства, доброти, любові. Зміна емоційного стану незахищеної дитячої душі у великому і складному світі («Мені тринадцятий минало…»). Ідея незнищенності справжнього кохання, краси, вірності («Тополя»). «Як умру, то поховайте…» – твір, що єднає минуле, теперішнє і майбутнє. Історія його написання. Ідея єднання з рідною землею. Мрія про щасливе майбутнє свого народу, віра в нього.
Усвідомлення великого значення для формування особистості почуття вірності (ідеї, батьківщині, любові, принципам).

Андрій Чайковський.

4 години

«За сестрою»

Коротко про митця. Відтворення історичних подій із позицій гуманізму. Напружений динамічний сюжет героїко-романтичної повісті. Образ Павлуся як утілення благородства і лицарства, сміливості й винахідливості. Родинні цінності і патріотизм у творі. Використання фольклорних мотивів, засобів (зокрема прийому гіперболізації). Благородство, відповідальність, мужність, вірність, життєлюбство запорозьких козаків.
Усвідомлення потреби виховання лицарських чеснот, почуття патріотизму, відданості, віри в перемогу добра, краси, справедливості.

Михайло СТЕЛЬМАХ.

5 годин
«Гуси-лебеді летять…» (фрагменти твору, розділи 1–9 на вибір учителя) Коротко про митця. Його поетичне сприйняття світу. Автобіографічна повість про дитинство. Єдність світу природи і світу дитячої душі (у вчинках, поведінці, роздумах, переживаннях). Звичаї, традиції українців. Образи гусей-лебедів, чутливого до краси Михайлика.
Шанобливе ставлення до старших, любов до батьків, природи і світу – важливі моральні цінності людини. Потреба розвивати фантазію, уяву.

Григір ТЮТЮННИК.

4 години
«Климко» Коротко про дитинство письменника. Автобіографічна основа твору. Доля дитини в часи воєнного лихоліття. Ідея самопожертви. Морально-етичні уроки доброти, чуйності, турботи про рідних. Художні особливості твору (мова персонажів, художня деталь).
Потреба виховання важливих гуманних якостей людини – чуйності, доброти, турботи про ближнього, здатності співпереживати.

«ТИ ЗНАЄШ, ЩО ТИ — ЛЮДИНА…»

2 години

Олекса СТОРОЖЕНКО.

«Скарб»

Короткі відомості про автора, його гумористичні твори. Морально-етичні проблеми в оповіданні. Гумористичне, викривальне зображення головного героя. Скарб — узагальнений образ щастя. Повчальний характер оповідання.
Осмислення цінності життя людини, його наповненості й сенсу.

Богдан ЛЕПКИЙ.

2 години

«Мишка (Казка для дітей, для малих і великих)»

Коротко про письменника. Актуальні морально-етичні проблеми в ньому. Збереження загальнолюдських цінностей – необхідна умова життя в суспільстві. Трагічна й комічна ситуації, їхня роль у розкритті головної думки, моралі.
Усвідомлення значення загальнолюдських цінностей.

Ліна КОСТЕНКО.

4 години
«Дощ полив…», «Кольорові миші», «Чайка на крижині», «Крила» Коротко про письменницю. Уявне, фантастичне і реальне в її поезіях. Ідея зіткнення неповторності й буденності в «Кольорових мишах». Умовна, вигадана ситуація. Образ особливої дівчинки Анни. Ідея глибокого духовного наповнення людини – її «крилатості», що проявляється індивідуально. Духовне багатство – найбільший скарб у житті.
Усвідомлення високих моральних якостей, духовного багатства людини.

Василь СИМОНЕНКО.

3 години
«Лебеді материнства», «Ти знаєш, що ти — людина…», «Гей, нові Колумби й Магеллани…» Коротко про митця. Громадянські, патріотичні мотиви його лірики. Загальнолюдські цінності та ідеї.
Усвідомлення важливості любові до матері, Батьківщини, виховання почуття власної гідності. Осмислення необхідності активної життєвої позиції та максимальної самореалізації.

Марина ПАВЛЕНКО.

4 години
«Русалонька із 7–В, або Прокляття роду Кулаківських» Коротко про письменницю. Казкове й реалістичне в повісті-казці, час теперішній і минулий у ній. Роздуми про сенс людського життя, моральний вибір кожного. Добро і зло в повісті, у сучасному світі та в людині.

Або

Степан ПРОЦЮК.

«Аргонавти» Коротко про письменника та його твори для дітей. «Аргонавти» – третя історія Марійки та Костика. Роздуми про перше кохання, про суперництво і справжню дружбу. Античний міф про аргонавтів – композиційний центр твору. Роль у творі вставної історії про хлопчика і дівчинку, пісень, віщих снів, передчуття серця. Докори сумління – найстрашніше покарання. Мрія в житті людини, пошуки істини, людина і гроші, доля заробітчанина – проблеми сучасного життя, розкриті через образи твору. Людина повинна навчитися любити – ідея твору.
Спонукання до творення й примноження добра, краси. Усвідомлення відповідальності за свою справу і вчинки.

Любов ПОНОМАРЕНКО.

2 години
«Гер переможений» Загальнолюдська ідея гуманізму й толерантності. Особливості художніх засобів новели (роль деталей, поєднання різних часових площин тощо).
Усвідомлення ролі й значення гуманізму, толерантності в розвитку людства і духовності кожної людини.

МИ – УКРАЇНЦІ

2 години

Олег Ольжич.

«Захочеш – і будеш»

(із циклу «Незнаному воякові»),

«Господь багатий нас благословив»

(на вибір учителя)

Олена Теліга.

вірші «Сучасникам», «Радість» (на вибір учителя) Українські національні герої, лицарі духу. Романтичний максималізм, сила духу, життєрадісність, шляхетність, патріотизм, висловлені образним словом. Ідея оптимізму і життєлюбства у творах. Моральний заповіт нащадкам.
Усвідомлення духовної краси особистості, наділеної розумом, талантом, вірній гуманістичним переконанням. Плекання прагнення стати особистістю. Усвідомлення активної життєвої позиції як вияву європейськості.

Олександр ГАВРОШ.

4 години
«Неймовірні пригоди Івана Сили» Коротко про письменника. Повість про пригоди українського силача, який став чемпіоном Європи з кількох видів спорту, об’їздив півсвіту, здобувши безліч перемог. Іван Сила (Іван Фірцак) – утілення непереможного духу українського народу, його доброти й щирості. Морально-етична проблематика твору: добро і зло, справжня дружба і любов, чесність і підступність.
Утвердження оптимістичних настроїв, бажання розвивати своє тіло, здобувати спортивні перемоги, досягати вершин у житті.

Андрій МАЛИШКО.

3 години
«Пісня про рушник», «Чому, сказати, й сам не знаю…» Відомий український поет і його пісні, що стали народними. Патріотичні почуття, найвищі духовні цінності в них. Художні засоби донесення до читача ідей патріотизму, гуманізму, історичної пам’яті. Ліризм поезій А. Малишка.

Або

Володимир ІВАСЮК.

Пісенна творчість («Червона рута», «Я піду в далекі гори», «Балада про мальви», «Водограй») Відомий український поет і композитор. Пісні митця, що сприяли відродженню національної самосвідомості, патріотичних почуттів.
Усвідомлення важливості морально-етичних цінностей, розвитку естетичного смаку.

ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ

4 години (упродовж року)
Ознайомлення із творами письменників-земляків.
Виховання шанобливого ставлення до талановитих земляків.

УРОК-ПІДСУМОК

2 години
Бесіда про твори, які вивчались упродовж року й викликали найбільшу зацікавленість.
Усвідомлення потреби мати й захищати власну думку, власну позицію в процесі пізнання.